Uchwała zarządu nr 1513/389/II/2006
w sprawie
Przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 8 ust.1 Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dn. 20 kwietnia 2004r.( Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz.1206), art. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. z 2004r. Nr 166, poz.1745)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 13,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1513/389/II/2006r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lipca 2006 roku
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1513/389/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lipca 2006 roku