Uchwała zarządu nr 2568/158/V/2016
w sprawie
zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 107/ZD/2016 z dnia 28.01.2016 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184.) i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 1638.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [58,0kB]