Uchwała zarządu nr 1130/168/III/2008
w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży 18 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 686 położonym w Istebnej, stanowiących własność Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [88,0kB]


Załączniki
zał do UZ 1130