Uchwała zarządu nr 2567/158/V/2016
w sprawie
zawarcia z Biblioteką Śląską w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2016 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]