Uchwała zarządu nr 2551/158/V/2016
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1766/134/V/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych m. in w ramach konkursów dla Podziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu