Uchwała zarządu nr 501/26/IV/2011
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie umów dzierżawy pomieszczeń, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na świadczenie usług stomatologicznych

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [105,0kB]