Uchwała zarządu nr 1131/168/III/2008
w sprawie
przystąpienia do wyceny 18 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku nr 686 położonym w Istebnej, stanowiących własność Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 7 i art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [20,0kB]