Uchwała zarządu nr 1053/166/III/2008
w sprawie
zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok.

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [171,0kB]


Załączniki
Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 1053/166/III/2008 z dnia 29.05.2008 r.
Załącznik 2 do Uchwały Zarządu Nr 1053/166/III/2008 z dnia 29.05.2008 r.