Uchwała zarządu nr 546/28/iv/2011
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na rok 2011 dla zadania pn. „Remont głównego przyłącza energetycznego” oraz zawarcia umowy dotacji.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [71,0kB]