Uchwała zarządu nr 531/28/IV/2011
w sprawie
zawarcia z Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji umowy w sprawie udzielenia w 2011 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej stanowiącej równowartość Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w XVII Festiwalu Kolęd i Pastorałek i

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [40,0kB]