Uchwała zarządu nr 1110/168/III/2008
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2008 roku.

na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 9 Uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]