Uchwała zarządu nr 2603/158/V/2016
w sprawie
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz § 6 Regulaminu Zarządu Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do statutu województwa śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [184,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 2603/158/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku - Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.