Uchwała zarządu nr 2488/291/IV/2013
w sprawie
przyjęcia rezygnacji Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i rozwiązania stosunku pracy.

na podstawie
art.41 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity. Dz. U. z 2013 roku poz. 596 z późn. zm./, §5 pkt. 1 i 2 Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach stanowiący załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/21/3/2012 z dnia 17.05.2012 r. oraz art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./.

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]