Uchwała zarządu nr 2850/301/IV/2013
w sprawie
wyrażenia woli zawarcia ugód administracyjnych z Gminą Gliwice

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm./ w związku z art. 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./ w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 687/.

Pełna treść dokumentu do pobrania [59,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 2850/301/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.12.2013 r.