Uchwała zarządu nr 2492/292/IV/2013
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [125,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2492/292/IV/2013 z dnia 6.11.2013 r. - projekt Uchwały Sejmiku
Załącznik 1 i 2 do projektu Uchwały Sejmiku
Załącznik 3 do projektu Uchwały Sejmiku
Załącznik 4 do projektu Uchwały Sejmiku