Uchwała zarządu nr 1890/103/III/2007
w sprawie
zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]