Uchwała zarządu nr 2959/303/IV/2013
w sprawie
akceptacji zmiany wartości wskaźnika rezultatu oraz wyrażenia zgody na dalszą realizację projektu nr WND-RPSL.06.02.02-00-052/10, pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice” złożone

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]