Uchwała zarządu nr 2598/297/IV/2013
w sprawie
zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2477/KL/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia w 2013 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [33,0kB]