Uchwała zarządu nr 2368/419/II/2006
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Bonczkowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa t.j.( Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178 poz. 1833 z 2004 r.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Pełnomocnictwo do UZ_2368_419_II_2006