Uchwała zarządu nr 517/102/V/2016
w sprawie
zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [56,0kB]