Uchwała zarządu nr 2537/422/II/2006
w sprawie
przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2006