Uchwała zarządu nr 2750/299/IV/2013
w sprawie
Zatwierdzenia Zasad realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej PO KL pt. „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” – II edycja, realizowanego w latach 2013-2015, w ramach Programu Ope

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn zm.); art.5 pkt 9 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.); w związku z § 3 ust 2 lit. b.; § 20 ust.1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [210,0kB]


Załączniki
ZASADY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ PO KL