Uchwała zarządu nr 1625/63/V/2015
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [62,0kB]