Uchwała zarządu nr 224/91/V/2016
w sprawie
zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku -Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2015, poz.1392 z późn. zm.), w związku z § 9 ust. 9 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr IV/35/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 224/91/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.02.2016 roku