Uchwała zarządu nr 2026/144/V/2016
w sprawie
ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 791.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486), w związku z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [163,0kB]