Uchwała zarządu nr 1171/62/III/2007
w sprawie
odwołania Pana Czesława Kozaka ze stanowiska dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości oraz odwołania udzielonych mu pełnomocnictw

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.),

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 12,0kB]