Uchwała zarządu nr 1898/397/III/2010
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/45/2/2009 z dnia 17.12.

na podstawie
art.41 ust.1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [51,0kB]