Uchwała zarządu nr 389/96/V/2016
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

na podstawie
art. 41 ust.1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.), art. 32, art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164

Pełna treść dokumentu do pobrania [149,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 389/96/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1.03. 2016 r.