Uchwała zarządu nr 2015/144/V/2016
w sprawie
przeznaczenia do oddania w dzierżawę na rzecz Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Rynek, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 13 ust. 1 oraz art. 25d ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [139,0kB]