Uchwała zarządu nr 1455/78/III/2007
w sprawie
zaopiniowania Projektu aktualizacji planu aglomeracji Węgierska Górka opracowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

na podstawie
art. 43 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), oraz w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]