Uchwała zarządu nr 2594/158/V/2016
w sprawie
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk – dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

na podstawie
art. 56 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486), § 78 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [19,0kB]