Uchwała zarządu nr 2688/417/III/2010
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Szafir - Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

na podstawie
art. 57 ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z § 3 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w związku z § 3 Porozumienia z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pełna treść dokumentu do pobrania [79,0kB]


Załączniki
załącznik do uchwały nr 2688/417/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 października 2010 roku