Uchwała zarządu nr 819/187/V/2017
w sprawie
zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 1 do umowy nr 3125/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w rozkładach j

na podstawie
art. 14 ust.1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 22 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [33,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 819/187/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2017 roku