Uchwała zarządu nr 627/326/IV/2014
w sprawie
zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.),

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 174,0kB]