Uchwała zarządu nr 1796/186/III/2008
w sprawie
zawarcia Umowy z Miastem Imielin

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami) art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 88 z 2008r. poz. 539) i art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 r. poz. 2104)

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1796/186/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.08.2008