Uchwała zarządu nr 393/347/II/2006
w sprawie
programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku art. 67 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]