Uchwała zarządu nr 1348/351/IV/2014
w sprawie
umorzenia kwot pożyczek udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umowami nr 3842/ZD/2009 z dnia 25.11.2009 roku, 4195/ZD/2009 z dnia 17.12.2009 roku, 4196/ZD/2009 z dnia 17.12.2009 roku, 3483/ZD/2010 z dnia 21.12.2010

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity; Dz. U. 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz w związku z § 5 Zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych, przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 74,0kB]