Uchwała zarządu nr 217/27/III/2007
w sprawie
Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczący zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1590 z późn. zm.) i art. 29 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]