Uchwała zarządu nr 2283/200/III/2008
w sprawie
przyznania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie zwanych „Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego” .

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie zwanych „Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego” wprowadzonego uchwałą nr II/47/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]


Załączniki
Załącznik do U_Z_2283_200_III_2008 Kandydaci do Ngrody Marszałka Województwa Śląskiego