Uchwała zarządu nr 2506/79/IV/2011
w sprawie
powołania nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]