Uchwała zarządu nr 2379/202/III/2008
w sprawie
1. Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2008 dla zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza Orlik 2012 w Świętochłowicach, realizowanego przez Gminę Świętochłowice, 2. Zawarcia umowy z

na podstawie
art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]