Uchwała zarządu nr 2142/70/IV/2011
w sprawie
przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zawodników w 2010 roku.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.) oraz regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe zatwierdzonego uchwałą Nr III/42/2/2009r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2009 roku.

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]