Uchwała zarządu nr 2284/407/III/2010
w sprawie
zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1619/387/III/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego SCP-01.02.04-010/09 dla Poddziałania 1.2.4. Mik

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]