Uchwała zarządu nr 27/11/V/2015
w sprawie
wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Adama Kowalskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach polegającej na zebraniu wymaganych uzgodnień i opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 4 Statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach nadanego uchwałą nr III/58/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [28,0kB]