Uchwała zarządu nr 2808/213/III/2008
w sprawie
ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną z przeznaczeniem pod inwestycję pn. „Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Pszczyńska) w miejscowości Gostyń.

na podstawie
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261z 2004 r., poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]