Uchwała zarządu nr 1963/290/III/2009
w sprawie
Zawarcie porozumienia z Gminą Janów w sprawie wspólnej organizacji imprezy terenowej ,,Święto Pstrąga”, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2009 r.

na podstawie
Art. 11 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zmianami). Art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U z 2007 r. Nr 64, poz.427 z późniejszymi zmianami). Uchwała Nr 1057/266/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.05.2009 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2009.

Pełna treść dokumentu do pobrania [14,0kB]