Uchwała zarządu nr 1248/53/V/2015
w sprawie
zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2015 ze środków niewykorzystanych w 2014 roku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2013, poz. 596 z późn. zm.), w związku z § 9 ust. 9 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej(nadany Uchwałą Nr IV/35/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1248/53/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.07.2015 r.