Uchwała zarządu nr 505/248/III/2009
w sprawie
przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej za 2008 r.

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami /, § 9 ust 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej, w związku z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / tekst jednolity - Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/.

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 505/ 248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2009 r.