Uchwała zarządu nr 2883/322/III/2009
w sprawie
powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p. zm.) oraz art. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U t.j. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p.zm.) w związku z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 544)

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]