Uchwała zarządu nr 3114/326/III/2009
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010 i 2011 na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu n

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [5,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 3114/326/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.11.2009 r.