Uchwała zarządu nr 38/10/IV/2011
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Pamięci o Powstaniach Śląskich

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]