Uchwała zarządu nr 508/248/III/2009
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 1/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 508/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2009 r.