Uchwała zarządu nr 1282/53/V/2015
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [170,0kB]


Załączniki
Załączniki 1-4 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1282/53/V/2015 z dnia 14.07.2015 r.