Uchwała zarządu nr 1269/53/V/2015
w sprawie
wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisanie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej do Państwowego Rejestru Muzeów

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. Nr 91 poz. 567)

Pełna treść dokumentu do pobrania [28,0kB]