Uchwała zarządu nr 2026/67/IV/2011
w sprawie
zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
[0,0B]