Uchwała zarządu nr 509/248/III/2009
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Poczesna

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 509/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2009 r.