Uchwała zarządu nr 3080/325/III/2009
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 425 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [14,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 3080/325/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24. 11. 2009 roku