Uchwała zarządu nr 259/18/IV/2011
w sprawie
wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego SCP-03.02.01-015/10 dla Poddziałania 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”, Działania 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Prior

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]