Uchwała zarządu nr 3337/332/III/2009
w sprawie
zmiany uchwały nr 1621/281/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku z późn. zmianami w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz o przyjęciu list rezerwowych uwzględniających podział na małe i duże gminy, w ramach naboru n

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr.84,poz.712).

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 3337/332/III/09