Uchwała zarządu nr 1791/61/IV/2011
w sprawie
zatwierdzenia porozumień i umów użyczenia sprzętu przeciwpowodziowego zawartych przez Śląski Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [70,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1791/61/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2011 r.