Uchwała zarządu nr 2415/81/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Anicie Walnik – Warmuz – zastępcy dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), § 75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 42,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 2415/81/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2015 r.