Uchwała zarządu nr 2197/298/III/2009
w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opiekli zdrowotnej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.) w związku z art. 197 pkt.1 i art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [72,0kB]