Uchwała zarządu nr 43/339/III/2010
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Zawierciańskiego, b

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [56,0kB]


Załączniki
zał nr 1 do UZ 43