Uchwała zarządu nr 2204/197/III/2008
w sprawie
wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Krystyny Szaraniec na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na okres dwóch lat tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm. ) w związku z art.15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [38,0kB]