Uchwała zarządu nr 3152/98/IV/2011
w sprawie
zaopiniowania projektu „Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska”.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]