Uchwała zarządu nr 2204/299/II/2005
w sprawie
Zaakceptowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektów realizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 23,0kB]