Uchwała zarządu nr 2145/296/II/2005
w sprawie
zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 251.800 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” wykonywanego pr

na podstawie
Na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590, ze zmianami ) oraz z art. 43, ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966, ze zmianami )

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 8,0kB]