Uchwała zarządu nr 3154/98/IV/2011
w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [54,0kB]