Uchwała zarządu nr 2517/422/II/2006
w sprawie
zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 480/ZD/2006

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz chwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/45/21/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Pełna treść dokumentu do pobrania [10,0kB]