Uchwała zarządu nr 2983/199/IV/2012
w sprawie
przystąpienia do zawarcia aneksu nr 10 do Umowy nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. z Egis Poland Sp. z o.o.

na podstawie
art. 11 ust.2 pkt. 2 oraz art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami/

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 2983/199/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.10.2012 r.