Uchwała zarządu nr 1297/174/III/2008
w sprawie
przyznania promesy Muzeum w Bielsku-Białej na realizację w 2008 roku zadania remontowego pn. „Dom Tkacza – adaptacja poddasza na cele ekspozycyjne”

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]