Uchwała zarządu nr 328/232/IV/2013
w sprawie
uchylenia uchwały nr 3673/220/IV/2012 z dnia 28 grudnia2012 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr 72/IW/2008 z dnia 18 lutego 2008 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [73,0kB]