Postanowienie nr 460/SP/2013
w sprawie
uzgodnienia projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Rybna i Radostków w gminie Mykanów”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]