Uchwała zarządu nr 157/336/II/2006
w sprawie
rozwiązania stosunku pracy z Panem Jerzym Górą Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie

na podstawie
rt. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/35/13/2005 z dnia 16 maja 2005 roku, uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/43/18/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 14,0kB]