Uchwała zarządu nr 1387/266/IV/2013
w sprawie
zmiany Uchwały nr 1045/256/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.05.2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3469/214/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.12.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 430/128/IV/2012 Zarządu Województwa Śląsk

na podstawie
art. 11, art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [69,0kB]


Załączniki
Skład osobowy Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego