Uchwała zarządu nr 1351/264/IV/2013
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596), art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [125,0kB]


Załączniki
Projekt Uchwały Sejmiku
Załącznik 1 i 2 do projektu
Załącznik 3 do projektu