Uchwała zarządu nr 1626/393/II/2006
w sprawie
powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.).w związku z treścią § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 104, poz. 664 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]