Uchwała zarządu nr 202/24/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2007 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami /, w związku z § 9 ust.8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr 742/ 348/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.07.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Pełna treść dokumentu do pobrania [9,0kB]