Uchwała zarządu nr 697/108/V/2016
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486) w związku z art. 243 § 1 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [139,0kB]


Załączniki
zał do UZ 697 - pełnomocnictwa