Uchwała zarządu nr 585/323/IV/2014
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Jedynak – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), art. 8 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 roku (z późn. zm.) , § 75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]


Załączniki
zał. do uchwały nr 585/323/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku