Uchwała zarządu nr 1/163/V/2017
w sprawie
zawarcia ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/128/14, obejmującej prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie ś

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 150 w związku z art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Pełna treść dokumentu do pobrania [70,0kB]


Załączniki
Załączniki do uhwały nr 1/163 /V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.01.2017r.