Uchwała zarządu nr 703/153/III/2008
w sprawie
wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Iwony Purzyckiej na stanowisko dyrektora Muzeum w Bielsku-Białej

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art.15 i art.16 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z późniejszymi zmianami )

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 11,0kB]