Uchwała zarządu nr 1774/185/III/2008
w sprawie
zawarcia Porozumienia z Powiatem Rybnickim

na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami) , art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr. 19 poz.115, nr.23 poz.136), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08. 2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1774/185/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.08.2008 r.