Uchwała zarządu nr 2581/208/III/2008
w sprawie
, przystąpienia do wyceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 8A położonym w Gorzycach przy ul. Zamkowej

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 7 i art. 67 ust. 1a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 95,0kB]