Uchwała zarządu nr 911/262/III/2009
w sprawie
wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.z 2001 r. Nr 142. poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 z 2004 r., poz. 1206 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166 z 2004 r., poz. 1745), § 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 52,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 911/262/III/2009