Uchwała zarządu nr 1855/287/III/2009
w sprawie
zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla gminy Szczekociny na lata 2009-2012”.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 3,0kB]