Uchwała zarządu nr 1692/283/III/2009
w sprawie
zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-117/08 pt. „Profesjonalny pracownik socjalny pomostem do godnego życia osób potrzebujących wsparcia”, który jest rea

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami); art. 27 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z późniejszymi zmianami); § 3 pkt 2 oraz §7 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 roku.

Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]