Uchwała zarządu nr 2048/67/IV/2011
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego

na podstawie
art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 3,0kB]