Postanowienie nr 837
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa zespołu 50 garaży murowanych” na działce nr 700/151 położonej przy ulicy Modrzewiowej w Sosnowcu.

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [20,0kB]