Uchwała zarządu nr 583/29/IV/2011
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2011 dla zadania „Renowacja sceny w Sali Kameralnej”

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 40,0kB]