Uchwała zarządu nr 1292/171/II/2004
w sprawie
przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(tekst jednolity: Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 306 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [7,0kB]