Uchwała zarządu nr 636/31/IV/2011
w sprawie
zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 42 i art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]


Załączniki
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 636