Uchwała zarządu nr 64/4/III/2006
w sprawie
zawarcia umowy o udzielenie Miastu Mikołów pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy

na podstawie
art. 8a, 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w wykonaniu uchwały nr III/2/27/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]