Uchwała zarządu nr 3478/106/IV/2011
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Malinowskiej (Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, NIP: 954-24-43-402, REGON: 278074508, KRS 0000384781)

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]


Załączniki
zał do Uchwały nr 3478/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku